Finantseerimine

Suure elektritarbimise tõttu paigaldavad üha rohkem suuremad tööstus-ja laohooned, kauplused ja kaubanduskeskused, jahutuskeskused ja logistikaettevõtted, mis tarbivad nii päevast kui öist elektrit, päikesepaneele. Tänaste elektrihindadega tasuvad suured paigaldised end ära juba alates 3,5 aastast.

Oleme koostanud mõned näidispakkumised lihtsamate paigalduste näitel indikatsiooni saamiseks. Lõplik hind sõltub iga kliendi konkreetsest tellimusest, töö keerukusest ja asukohast.

Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks 2023 (PRIA) - lõppenud

Kellele?
Toidu- ja joogisektorile. 

Milleks?
Toetust saab taotleda energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Samuti toetatakse generaatori ostmist, mida saab kasutada vajadusel ajutise vooluallikana.

Taotlemine
27.09-11.10.2023

Toetuse määr ja suurim toetussumma
Kuni 500 000 eurot või kuni 40%.

Toetust antakse toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:

  • kuni 40% mikro- või väikeettevõtjale;
  • kuni 30% keskmise suurusega ettevõtjale;
  • kuni 20% suurettevõtjale.

    Toetust antakse vähemalt 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul ühe taotleja kohta on:

  1. mikro- või väikeettevõtjal 250 000 eurot;
  2. keskmise suurusega ettevõtjal või suurettevõtjal 500 000 eurot.

Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, ei tohi toetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot.

Taotleja ja taotlejaga ühte kontserni kuuluv ettevõtja või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda eelnevas lõigus sätestatud ulatuses.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus
PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 65 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

Toetuse väljamaksmine
3 kuu jooksul pärast nõuetekohaste dokumentide laekumist.

Täpse info antud toetuse kohta leiate Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Ameti kodulehelt.

Küsi pakkumist oma päikesepargile meie müügitiimilt täites vastav kontaktvorm meie kodulehel või helista meile telefonil 5550 2330.