Finantseerimine

Suure elektritarbimise tõttu paigaldavad üha rohkem suuremad tööstus-ja laohooned, kauplused ja kaubanduskeskused, jahutuskeskused ja logistikaettevõtted, mis tarbivad nii päevast kui öist elektrit, päikesepaneele. Tänaste elektrihindadega tasuvad suured paigaldised end ära juba alates 3,5 aastast.

Oleme koostanud mõned näidispakkumised lihtsamate paigalduste näitel indikatsiooni saamiseks. Lõplik hind sõltub iga kliendi konkreetsest tellimusest, töö keerukusest ja asukohast.

Investeerimistoetused (KredEx)

KredeEx annab toetust korteriühistutele, kes soovivad oma elamuid renoveerida ja energiatõhusamaks muuta. Energiatõhususe alla käib ka päikesepaneelide paigaldamine.

Korterelamu päikesepaneelide toetus

Nõuded toetuse taotlejale:

– Toetust võib taotleda korteriühistu
Korterelamu peab olema kasutusele võetud
– Kui korterelamus on üle viie korteriomandi, peab neist vähemalt 80% olema vähemalt viie erineva füüsilise isiku omandis
– Kui korterelamus on kuni viis korteriomandit, peavad need kõik olema erineva füüsilise isiku omandis.

Toetuse määr ja suurim toetussumma

– 30 kuni 40% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri tarbimine
– Suurim toetussumma taotleja kohta on 150 000 eurot.

Täpsema info antud toetuse kohta leiate Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Ameti kodulehelt.

Täpse info toetuse tingimuste kohta leiab KredExi kodulehelt.

Küsi pakkumist oma päikesepargile meie müügitiimilt täites vastav kontaktvorm meie kodulehel või helista meile telefonil 5550 2330.