Ärikliendile

Suure elektritarbimise tõttu paigaldavad üha rohkem suuremad tööstus-ja laohooned, kauplused ja kaubanduskeskused, jahutuskeskused ja logistikaettevõtted, mis tarbivad nii päevast kui öist elektrit, päikesepaneele.

Oleme koostanud mõned näidispakkumised lihtsamate paigalduste näitel indikatsiooni saamiseks. Lõplik hind sõltub iga kliendi konkreetsest tellimusest, töö keerukusest ja asukohast.

Päikesepaneelid ärikliendile

Olenevalt päikesejaama suurusest ja tehtud finantsinvesteeringust tasub investeering suure elektritarbimise juures juba 4,5 aastaga end ära. Kvaliteetselt projekteeritud ja ellu viidud süsteem töötab aga tõrgeteta aastakümneid. Kogemused, lubadustest kinnipidamine, edukas teostus ja sujuv koostöö on just see, mida ärikliendid meie puhul hindavad.

Ärikliendi kasud päikesepaneelide paigaldamisel:
– Tulus ja tasuv investeering

– Vähenevad oluliselt ettevõtte püsikulud

Kust tuleb investeeringu tasuvus?
– Omatarbimise katmisest oma toodetud elektriga

– Tagasimüük võrku

Päikesepaneelide koormusarvutused

Eesti PäikeseVäe ehitatud päikeseenergia paigaldised ehitatakse eranditult tehes seejuures vajalikud koormusarvutused. Liigagi tihti näeb paigaldisi, kus taolist põhimõtet ei ole järgitud. Miks on see vajalik? Arvutuste tulemusena saame teada, millised koormused komponentidele tuule ja lumega mõjuvad. Selle tulemusena saame kindluse, mismoodi paigaldis ehitada tuleks. Ilma koormusraportita ei ole võimalik olla kindel paigaldise ohutuses ja pikas elueas.

Eriti lamekatustel on oluline jälgida, et tekkivad koormused ei kahjustaks ehitist ennast ega katusekatet. Asjatundmatult ehitatud päikesepaneelide paigaldis võib põhjustada märkimisväärseid ainelisi kahjusid ning juhul kui need katuselt alla peaksid kukkuma, ka õnnetusi hukkunutega.

Eesti PäikeseVäe korrektselt planeeritud ja ehitatud päikesejaam ei tekita kunagi omanikule halbu üllatusi. Selle kindlustamiseks kasutame vaid parimaid päikesepaneele, invertereid ja kinnituslahendusi.
Meie personali võib aga pidada tänu väljaõppele Saksamaa TÜV-i ekspertide poolt ja suurele paigalduskogemusele parimateks spetsialistideks Eestis.

Päikesejaama monitoorimine

Mida suurem summa on investeeritud päikesejaama seda tähtsam on seda kaitsta. Ja me ei räägi siin valvesüsteemist, vaid päikesejaama monitooringust.
Päikesejaama eluea kestel on vaja pidevalt jälgida järgmisi asjaolusid:
– mismoodi päikesejaam töötab,
– kas toodetud energiahulk vastab ootustele,
– kas on veateateid inverteritelt,
– kas esineb tootluses esmapilgus seletamatuid kõrvalekaldeid.

Selleks soovitame paigaldada professionaalne monitooringusüsteem.

Lihtsamad võimalused, eriti need, mis inverteritootja poolt tasuta pakutakse, ei suuda pakkuda samal tasemel võimalusi kui kõrgema klassi lahendused. Nii võivad olulised märgid päikesepaneelide töö puudustest jääda tähelepanuta. Lisaks ei orienteeru enamus inimesi selles, milliseid parameetreid jälgida ja kuidas erinevad vead väljenduvad näiteks päikesepaneelide pinge-voolu karakteristikul või millised inverterite teated on olulised.

Eesti PäikeseVägi pakub erinevaid monitoorimislahendusi.
Täiuslikuimaks neist võib lugeda SolarLog’i. SolarLog’i monitooring on sõltumatu tootjatest, ühildub automaatselt enamuse maailmas laialt levinud inverteritega ja pakub detailset ülevaadet päikesepaneelide tööst.

Millised on SolarLog eelised:
– mitmeid võimalusi rikete automaatseks tuvastamiseks ja nende teavitamisest,
– automaatselt edastab töökäsu hoolduspartnerile,
– kasutajatel on võimalus koostada erinevaid raporteid 
– on olemas kogu jaama ehituskvaliteeti iseloomustav jõudlusnäitaja (PR – performance ratio), mis võib teatud peidetud probleemide korral olla ainuke vihje, et päikesepaneelid ei anna maksimaalselt energiat.

Tähelepanuta jäänud päikesepaneelide paigaldis võib omanikule tähendada tuhandeid eurosid saamata jäänud tulu aastas ja põhjustada ka lisakulusid. Eesti PäikeseVägi on suurimate kogemustega SolarLogi partner lähiriikides.

Monitoorimine