Finantseerimine

Suure elektritarbimise tõttu paigaldavad üha rohkem suuremad tööstus-ja laohooned, kauplused ja kaubanduskeskused, jahutuskeskused ja logistikaettevõtted, mis tarbivad nii päevast kui öist elektrit, päikesepaneele. Tänaste elektrihindadega tasuvad suured paigaldised end ära juba alates 3,5 aastast.

Oleme koostanud mõned näidispakkumised lihtsamate paigalduste näitel indikatsiooni saamiseks. Lõplik hind sõltub iga kliendi konkreetsest tellimusest, töö keerukusest ja asukohast.

Ettevõtja varustuskindluse toetus

Toetus on suunatud energiakriisist tingitud varustushäirete ennetamiseks.
Toetust saab kasutada Ukraina sõjaga kaasnenud energiakriisist tingitud võimalike varustushäirete ennetamiseks uuele energiaallikale üleminekul ja varustuskindluse tagamiseks tehtavateks investeeringuteks.

Toetuse taotlemine on jooksev.
Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu “NextGenerationEU” vahenditest.

Toetuse suurus: Kuni 200 000 eurot mikro- ja väikeettevõttele, kuni 500 000 eurot keskmise suurusega ja suurettevõttele
Omafinantseering: 50-80 %
Kogu toetussumma: 20 000 000 eurot

Kellele on toetus mõeldud
– Toetust võib taotleda Eestis registreeritud äriühing, kellel on majandustegevus vähemalt 1. jaanuarist 2021
– Ettevõtja taotluse eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete kohaselt on taotleja põhitegevusalal vähemalt 100 000 eurot
Sektorid, mille ettevõtted toetust taotleda ei saa

Mille jaoks toetust saab?
– energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku salvestusseadme ostmine
– energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku ehitise ja rajatise ehitamine
– tõhusa kaugküttevõrguga liitumiseks vajaliku ehitise ja rajatise ehitamine ning seadmete soetamine koos liitumistasuga
tegevused, milleks toetust ei saa kasutada

Toetatav investeeringuobjekt peab asuma Eestis.

Küsi pakkumist oma päikesepargile meie müügitiimilt täites vastav kontaktvorm meie kodulehel või helista meile telefonil 5550 2330. Nõustame toetuse saamiseks vajamineva dokumentatsiooni osas.

Info taotlusvormi ja taotluse saatmise osas leiab EAS-i kodulehelt ->