Päikesepaneelidele tulevikus väiksem käibemaks

Päikesepaneelidele tulevikus väiksem käibemaks

EL võtab vastu direktiivi, mis võimaldab mitmete kaupade, sealhulgas päikesepaneelide vähendatud käibemaksu kohaldamist.

Direktiiv nr 2022/542 avaldati Euroopa Liidu Teatajas 5. aprillil. Uute sätete kohaselt võivad liikmesriigid vabalt kohaldada käibemaksumäära 0% kuni 5%.

Tänu uute sätetele  võivad eramutele paigaldatavad päikesepaneelid ELis odavneda.

Direktiivis täpsustatakse, et liikmesriikidel on võimalus edendada taastuvate energiaallikate kasutamist vähendatud käibemaksumäärade abil.

Hiljemalt 7. juuliks peavad EL liikmesriigid  edastama  Euroopa Liidu Käibemaksukomiteele siseriikliku õiguse põhisätete teksti ja esimeses lõigus osutatud vähendatud maksumäärade kohaldamise tingimused.”

Allikas: artikkel “EU adopts directive allowing reduced VAT on several goods, including solar panels“,  pv magazine, 13.04.2022