Mis on Tier1 päikesepaneel?

Mis on Tier1 päikesepaneel?

Päikesepaneelide paigaldamisel võib klient kokku puutuda terminiga Tier 1, mis tihtipeale tekitab küsimusi või segadust. Mida see näitab ja milliste päikesepaneelide puhul seda kasutatakse, seda püüamegi allolevalt selgitada.

Tier1 püramiid

Tihtipeale kasutavad päikeseenergia ettevõtted antud terminit kui kõrge kvaliteedi näitajat. Tuntud bränd ja Tier1 staatus paraku ei räägi midagi toodete kvaliteedist ja seepärast on alusetu seisukoht, et nende tooted on alati ka kvaliteedilt maailma paremad.

Kust pärineb Tier1 pingerida?

Tier1 pingerida on kokku pandud Bloomberg New Energy Finance Corporationi poolt ja seda kasutatakse päikesepaneelide tootjate reastamiseks nende pangakõlblikkuse või finantsstabiilsuse järgi.

Tier 1 reiting on seotud pigem finantsstabiilsuse kui toote kvaliteediga. Kindlasti ei rahastaks pank muidugi ka suure riskiga seotud projekti, kus on juba ette näha, et kasutatav toode tõenäoliselt ebaõnnestub lühikese aja jooksul.  Seega on Tier 1 staatus ka mingil määral päikesepaneeli tootja usaldusväärsuse näitaja ja eeldatavasti paneel ka toodab energiat nii kaua kui on oodatav eluiga, mis on umbes 25+ aastat.

Teine põhjus, miks võib eeldada, et 1. taseme päikesepaneel on kvaliteetne paneel, põhineb Bloombergi kehtestatud kriteeriumidel, mille kohaselt saab läbivaatamiseks kaasata ainult päikesepaneelide tootjad, kellel on oma tootmisüksus. Kui päikesepaneelide tootja ostab oma paneelide tootmise teenusena sisse, siis teda ei võeta Tier 1 nimekirja. Kui ettevõttel on oma tootmisüksus, siis teate, et seal kehtivad ranged kvaliteedikontrolli suunised, mille tulemuseks on parem ja usaldusväärsem toode! Samas, kõik Tier 1 paneelide tootjad kasutavad oma paneelide või siis päikeseelemetide tootmisel suuremal või vähemal määral allhankijaid.

Kõrvutades Tier 1 tootjate erinevate komponentide tootmismahte on kerge näha, et kõige vähem toodetakse räni, paljudel juhtudel ei tehta seda üldse ja kõik toormaterjal ostetakse sisse. Juba natuke rohkem toodetakse päikeseelemente, reeglina 20-40% paneelide tootmismahust. Paneele valmistavad Tier 1 tootjad põhiliselt oma tehastes aga mõned tootemudelid võivad tulla täielikult mõnest teisest ettevõttest allhankena. Loomulikult lahendatakse niiviisi ka nõudluse tsüklilisusest tulenevat nõudluse muutumist. Kui oma tehas enam toota ei jõua, siis saab oma brändinimega toodet lasta teenusena valmistada mujal. 

Suurtootjate kasuks räägib alati see, et tegemist on vaieldamatult maailma tippudega ja kui peakski tekkima mingisuguseid kvaliteediprobleeme, siis suurema tõenäosusega saavad asjad edukalt lahendatud.

Oluline on märkida, et ainult väga väike osa maailma päikesepaneelide tootjatest saavutab Tier 1 klassifikatsiooni.

Tier1 päikesepaneelid versus väiksemate tootjate päikesepaneelid

Samas on maailmas palju väiksemaid päikesepaneelide tootjaid ja pakkujaid. Tihti on väiksematel tootjatel oma eelised suurtootjate, sh Tier1 pingreas olevate ettevõtete, ees.

Väiksemad tootjad on reeglina

– paindlikumad kliendiga kokkulepetes,
– tarnivad sama või parema kvaliteediga päikesepaneele ja
– teevad seda kõike taskukohasema hinnaga.

Leapton

Päikesepaneelide kvaliteeti reeglina kasutajad hinnata ei oska, välimus on neil üsna sarnane, silmaga nähtavad erinevused väga väikesed. Tegelikus on see, et palja silmaga ongi päikesepaneelide kvaliteeti hinnata pea võimatu, see võib võimalik olla vaid piiratud ulatuses, kui näiteks piisava suurendusega vaadeldes on toote sees märgata võõrkehi, ebakvaliteetseid jooteid vms. Täiesti võimatu on teada saada elementide kvaliteeti või enkapsulandi keemilist koostist ja püsivust. Parema pildi saab ette, kui abiks on spetsiaalne mõõtetehnika ja praktilised kogemused paneelide tootmisest.

Eesti PäikeseVägi teeb koostööd mitmete erinevate päikesepaneelide pakkujate ja tootjatega, nende hulgas ka Tier1 pingeritta kuuluvate ettevõtetega. Näiteks Trina Solar, Jinko Solar, Ja Solar või Leapton Solar. Väiksematest tootjatest on meie koostööpartneriteks näiteks Sunpro või BlueSolar päikesepaneelid.

Meie soovitame päikesepaneelide valikul konsulteerida oma ala spetsialistidega, et leida enda jaoks sobivad päikesepaneelid.

Eesti PäikeseVägi meeskond on oma vajaliku ettevalmistusega just need õiged inimesed, kes selles osas nõuandeid jagada oskavad.