Mikrotootjate liitumised on rekordtasemel

EPV päikesepaneelid

Mikrotootjate liitumised on rekordtasemel

2022. aasta esimeses kvartalis esitati Elektrilevile 3354 elektritootja liitumistaotlust, mida on 2368 taotlust rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ehk liitumistaotluste arv on kasvanud üle kolme korra. Kõige populaarsem on endiselt liitumine mikrotootjana ehk kuni 15 kilovatise (kW) võimsusega päikeseelektrijaamaga. Kui 2021. aastal lisandus kokku ligi 600 mikrotootjat, siis 2022. aasta kolme kuuga lisandus 536 mikrotootjat.

2022. aasta esimesel kvartalil lisandunud 536 mikrotootjast 181 olid nanotootmisseadme (võimsus alla 0,8 kW) kasutajad ehk tarbijad, kes tootsid osa enda jaoks vajaminevast elektrienergiast (nt mobiili laadimiseks) kohapeal. Elektritootjaid (võimsus üle 15 kW) lisandus 2022. aasta esimeses kvartalis 282 (koguvõimsusega 13 MW).

Maapaigaldus

Märtsikuu lõpuks oli Elektrilevi võrgus elektritootmist kokku 11 434 tarbimiskohas, millest 4951 olid mikrotootjad (võimsus kuni 15 kW), sh 225 nanotootmiseadme kasutajat ja 6483 elektritootjat (võimsusega üle 15 kW). Elektritootmise võimsust võrgus oli 31. märtsi seisuga kokku 503 MW, sh päikeseelektrijaamade võimsus 405 MW.

Märtsis esitatud 1111 liitumistaotlust jagunesid järgmiselt:

  • üle 15 kW elektritootjad: 291 taotlust ja koguvõimsus 134,8 MW;
  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 820 taotlust ja koguvõimsus 9,5 MW.

Elektritootja liitumislepinguid sõlmiti märtsikuus 414. Sealhulgas:

  • üle 15 kW elektritootjad: 71 lepingut ja koguvõimsus 37,6 MW;
  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 343 lepingut ja koguvõimsus 3,8 MW.

Märtsikuus valmis võrguühendus kokku 283 elektritootjale. Sealhulgas:

  • üle 15 kW elektritootjad: 67 tükki koguvõimsusega 18,7 MW;
  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 216 tükki koguvõimsusega 2,5 MW.

Allikas: www.elektrilevi.ee/uudised