Päikesepaneelid või akulahendus Kredexi toetusega

Vaela, Mikutee 11

Päikesepaneelid või akulahendus Kredexi toetusega

Kredex avab taas 23.04.2024 kauaoodatud „Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse“. Seekord jagatakse toetuseks ligikaudu 28 miljonit eurot. Toetust on oodanud ka pikisilmi taastuvenergia huvilised, sest toetus võimaldab eraisikutel oluliselt soodsamalt paigaldada päikesesepaneele koos või ilma akulahendusega.

Mis on seekord Kredexi toetuse juures uut?

-Oluliseks tingimuseks on, et toetuse saaja hoonel peab tõusma elamu energiatõhususklass, kui soovitakse lisada olemasolevale päikesejaamale akulahendus ja inverteri võimsus on kuni 15 kW.
-Kui energiatõhususe klass elamul on juba A, siis toetust ei ole võimalik saada.
-Taotluse koostamine ja esitamine toimub Riigi Tugiteenuste Keskuse hallatavas e-toetuse keskkonnas.
-Päikesepaneelide, inverteri ja akupanga soetamisel hinnapakkumisi Kredexile esitama ei pea.
-Toetus moodustab 30% ühikuhinnast ning maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta on kuni 20 000 eurot.
-Ühikuhinna kogumaksumus päikesepaneelide ja inverteri soetamisel sisaldab ka asjakohase ehitusprojekti koostamist ja on 1140 eurot ühe kilovati kohta. Akupanga soetamisel on ühikuhinna kogumaksumus 642 eurot ühe kilovati kohta.

Mis dokumendid on vaja Kredexile esitada päikesepaneelide paigaldamiseks ja akupanga soetamisel?

-Ehitusseadustikule vastav ehitusprojekt.
-Väikeelamu mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinev energiamärgis (KEK märgis)
-Päikesepargi paigaldamisel võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine – kui soovid liituda avaliku võrguga.
-Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Millega saame aidata klienti Kredexi toetuse taotlemisel?

-Päikesejaama ehitusprojektiga
– Energiamärgise dokumentatsiooni vormistamisega
-Päikesepaneelide hinnapakkumisega, nõustamisega ja paigaldusega ning sellega seonduva dokumentatsiooniga (päikesejaama ehitusprojekt, üleandmis-vastuvõtuakt, dokumendid võrguettevõttele päikesejaama sisselülitamiseks)

Mida on veel hea teada seoses Kredexi toetusega?

-Toetuse alla ei käi taastuvenergia tootmisseadme võrguga liitumise kulu (Elektrilevi, Imatra jms).
-Kui paigaldatakse päikesepaneelid, siis ei ole vajalik esitada arvutuslikku energiamärgist, vaid piisab mõõdetud energiatarbimise andmetel põhineva energiamärgise esitamisest.
-Päikesepaneelide paigaldamisel ja akupanga soetamisel lähtutakse ühikuhinnast, tegelikke kulusid ei arvestata.
-Päikesepaneelide paigaldamise ja akupanga soetamisel ei pea Kredexile esitama arvet tehtud töö osas. Küll on vaja esitada tehtud töö üleandmis-vastuvõtuakt.
-Omafinantseeringu olemasolu kinnitatakse taotlusvormil, eraldi dokumenti (konto väljavõtet, laenupakkumist või -lepingut) esitada ei ole vaja.
-Päikesepaneelid või akulahendus tuleb paigaldada 12 kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsusest.
-Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 tööpäeva.
-Väljamaksetaotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva nõuetekohase väljamaksetaotluse esitamisest arvates.

Näide  Kredexi toetuse arvutamise kohta

Soovitakse soetada Kredexi toetusega päikesejaam koos akulahendusega. Optimaalne lahendus oleks 15 kWh akusid, 15 kW inverter ja 10 kW võimsusega päikesepaneelid.

Toetuse summa oleks sellisel juhul vastavalt:
15* 192,6 (30% 642 eurost) + 15* 342 (30% 1140 eurost) = 8019 eurot

KOKKUVÕTE 

Kindlasti on infot palju ja kõike ei pea ise teadma päikesepaneelide või akulahenduse paigaldamise kohta. Selleks tasub nõu küsida oma ala spetsialistidelt.  Millest võiks küll alustada, on võrguettevõttelt pakkumise küsimisega. Kui Sa ei tea, mis oleks optimaalne päikesepark Sinu majapidamise elektri tarbimise juures, siis aitab Sind päikesepaneelide paigaldamise ettevõtte.

Kredexi toetusmeetme kohta saab pikemalt lugeda meie kodulehelt eraisikute finantseerimissektsioonist.