Finantseerimine

Päikesepaneelide ostuga muutute ise endale elektritootjaks. Tänaste elektrihindade juures tasuvad päikesepaneelid väiksemate paigaldiste puhul end juba ära alates seitmest aastast.

Oleme koostanud mõned näidispakkumised lihtsamate paigalduste näitel indikatsiooni saamiseks. Lõplik hind sõltub iga kliendi konkreetsest tellimusest, töö keerukusest ja asukohast.

KredEx

Taotlusvoor avatakse 23. aprillil 2024 kell 9.00. Vooru maht on ligikaudu 28 miljonit eurot. 

Eraisikutel on võimalik taotleda päikesepaneelide paigaldamiseks “Väikeelamute rekonstrueerimistoetust”.
Päikesepaneelide, inverteri ja akupanga soetamisel moodustab toetus 30% ühikuhinnast ning maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta on kuni 20 000 eurot. Ühikuhinna kogumaksumus päikesepaneelide ja inverteri soetamisel sisaldab ka asjakohase ehitusprojekti koostamist ja on 1140 eurot ühe kilovati kohta. Akupanga soetamisel on ühikuhinna kogumaksumus 642 eurot ühe kilovati kohta.
Toetuse saamise tingimuseks on, et peab tõusma elamu energiatõhususklass ja inverteri võimusus on kuni 15 kW. Toetust ei saa taotleda ainult lisapaneelide või ainult inverteri soetamiseks.
Täpsed toetuse tingimused leiab
KredExi kodulehelt.

KELLELE TOETUS SOBIB

-Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks. Elamu peab olema kantud ehitisregistrisse ja märgitud selle esmane kasutuselevõtu aasta
-Toetust ei ole võimalik taotleda suvilale, aiamajale. Kaubandushoonele, abihoonele vms
– Toetust ei saa elamu, kus on kolm või enam korterit

PÕHITINGIMUSED

-Energiatõhususarvu kasvu ei pea tõendama, kui soojustatakse kogu fassaad, paigaldatakse päiksepark või asendatakse soojusallikas.
Juhul, kui toetusega soovitakse soetada akupank, tuleb toetuse saajal teha ka lisatöid, mis aitaksid elamu energiaklassi parandada.

-Toetatavate tegevuste elluviimiseks on 12 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest. Põhjendatud juhul on võimalik tegevuste elluviimise tähtaega on pikendada üks kord kuni kuue kuu võrra. Hiliseim aeg tööde lõpetamiseks on 31. detsember 2025. Enne taotluse esitamist ei tohi toetatavate töödega alustada, sõlmida tööde tegemiseks kokkuleppeid ega tasuda ettemaksu, v.a ehitusprojekti või energiamärgise koostamine.
-Kõik kulud peavad olema taotluses kirjeldatud, dokumenteeritud ja põhjendatud. 
-Päikesepaneele paigaldav firmal peab olema majandustegevuse registri kanne.

Toetuse määr ja maksimumsumma
-Osalisel rekonstrueerimisel on toetuse määr 20% toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta
-Päikesepaneelide, inverteri ja akupanga soetamisel hinnapakkumisi esitama ei pea, toetus moodustab 30% ühikuhinnast ning maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta on kuni 20 000 eurot. Ühikuhinna kogumaksumus päikesepaneelide ja inverteri soetamisel sisaldab ka asjakohase ehitusprojekti koostamist ja on 1140 eurot ühe kilovati kohta. Akupanga soetamisel on ühikuhinna kogumaksumus 642 eurot ühe kilovati kohta
Näiteks:

*päikesepaneelide ja 15 kW inverteri paigaldamisel on toetuse summa 15*1140*30%=5130 eurot;
*10 kW aku paigaldamisel on toetuse summa 10*642*30%=1926 eurot.

TOETUSE TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID
– Väikeelamu mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinev energiamärgis (KEK märgis).
-Kehtiv võrguleping (Elektrilevi, Imatra vms)
-Mõõdetud energiatarbimise andmetel põhinev energiamärgis (KEK-märgis)
– Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

TOETUSE MENETLEMINE
– Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 tööpäeva

TOETUSE VÄLJAMAKSE
-Väljamaksetaotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva nõuetekohase väljamaksetaotluse esitamisest arvates.
-Päikesepaneelide paigaldamisel ja akupanga soetamisel lähtutakse ühikuhinnast, tegelikke kulusid ei arvestata.
– Väljamakse dokumendid päikesepaneelide paigaldamisel ja/või akupanga soetamisel:
-Mõlema osapoole digiallkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde tegijaga
-Päikesepaneelide paigaldamisel auditi kohustustega elektripaigaldise auditi protokoll