Finantseerimine

Päikesepaneelide ostuga muutute ise endale elektritootjaks. Tänaste elektrihindade juures tasuvad päikesepaneelid väiksemate paigaldiste puhul end juba ära alates seitmest aastast.

Oleme koostanud mõned näidispakkumised lihtsamate paigalduste näitel indikatsiooni saamiseks. Lõplik hind sõltub iga kliendi konkreetsest tellimusest, töö keerukusest ja asukohast.

KredEx

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtmine peatatakse alates 01.07.2023.
Kehtiva määruse kohaselt on toetuse väljamakse viimane esitamise tähtaeg 30.11.2023. Turuosaliste tagasiside järgi ei ole paljud tööd selliseks ajaks enam teostatavad. Toetuse eraldamisega jätkamisel võib tekkida olukord, kus toetuse andjal ei ole võimalik toetust siiski välja maksta. Taotlusi saab taas esitada selle aasta teises pooles ning toetusteks on eraldatud 28 mln eurot. Taotluste vastuvõtmisest teavitatakse KredExi  kodulehel kui ka meedias.

Eraisikutel on võimalik taotleda päikesepaneelide paigaldamiseks “Väikeelamute rekonstrueerimistoetust”, mis katab päikesepaneelide soetamise kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta on kuni 20 000 eurot. Täpsed toetuse tingimused leiab KredExi kodulehelt.

Sobib eraisikule ja perele päikesepaneelide paigaldamiseks

 

Teenus sobib, kui
-taotleja omandis on üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu ning
-rekonstrueeritav elamu on kantud ehitisregistrisse, sõltumata väikeelamu kasutuselevõtu aastaarvust ning

-väikeelamu on taotleja alaline elukoht ning
-on olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Põhitingimused
– Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid, v.a kui toetust taotletakse päikesepaneelide paigaldamiseks ning hinnapakkumused on võetud kogumis projekteerimisele, paneelide paigaldamisele, siis võivad kohutused olla võetud enne taotluse esitamist, kuid paigaldustööd tuleb teostada pärast taotluse esitamist.
-Toetuse väljamakse tehakse, kui toetuse saaja on vastu võtnud vähemalt toetussummale vastava proportsionaalse osakaalu toetatavatest tegevustest (nt juhul, kui toetuse määr on 30%, saab väljamakset taotleda, kui on esitada tööde akt vähemalt 30% tegevustele).
Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse ning seal peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtmise aasta (aastaarv ei ole oluline).

Toetuse määr ja maksimumsumma
Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.