Päikeseelektrijaamade rajamise buum jätkub

Mikrotootja kuni 15 kW

Päikeseelektrijaamade rajamise buum jätkub

Mikrotootja kuni 15 kW

Taastuvenergia lahendused on viimastel aastatel järjest populaarsemaks muutunud. Ilmselt on see mõjutatud energiahinna hüppelisest tõusust ja ebastabiilsusest, aga sama olulist rolli mängib siin ka inimeste järjest parem keskkonnateadlikkus.

Viimase kolme aastaga on päikeseelektrijaamade tootmisvõimsus kasvanud Elektrilevi võrgus enam kui 9 korda – 41 MW-lt 385 MW-ni.
Selle aasta jaanuaris esitati Elektrilevile 1242 ja veebruaris 1001 elektritootja liitumistaotlust.

Kõige populaarsem on endiselt liitumine mikrotootjana ehk kuni 15 kW võimsusega päikeseelektrijaamaga.

Päiksepaneelide abil toodetud 100% taastuvelekter aitab hoida kokku elektrikulusid ning vähendada jalajälge.

Informatsioon Elektrilevi tootjaliitumise protsessi kohta väiketootjatele (maksimumvõimsusega alla 500 kW) liitumiseks on leitav SIIN.

Allikas: www.elektrilevi.ee/uudised