Millisesse suunda paigaldada päikesepaneelid?

päikesepaneelide paigaldus

Millisesse suunda paigaldada päikesepaneelid?

Päikesepaneelide paigaldus lõuna poole on loomulikult parim suund, kuid samas on veel võimalusi ja lahendusi, mis sobivad Eesti kliimaga.

Lõunasuund on päikesepaneelide jaoks arvestades suurimat võimalikku aastat tootlust üldiselt parim suund. Peaaegu kõikidel juhtudel saavutavad majaomanikud kõige suurema arvutusliku tasuvusaja, kui nad suunavad päikesepaneelid lõunasse, mitte mis tahes muusse suunda.

Päikesepaneelide paigaldus suunaga edelasse ja kagusse

Päikesepaneelid, mis on paigaldatud edela- või kagupoole suunatud katusele, toodavad üldiselt umbes 4…8% vähem energiat kui samad paneelid samas kliimas, mis on lõunapoole suunatud katusele paigaldatud.

Päikesepaneelide paigaldus suunaga idasse ja läände

Kui osa päikesepaneele on suunatud ida ja osa lääne poole, on toodetud elektrienergia kogus umbes 15% väiksem kui siis, kui kõik moodulid oleksid suunatud lõuna poole.

Sellist paigutust nimetatakse sageli ida/lääne jaotuseks ja selle eeliseks on see, et see toodab päeva jooksul ühtlasemat elektritoodangut, mis võib aidata suurendada omatarbimist. Mida madalam on katuse kaldenurk, seda ühtlasem on süsteemi toodang.

Ida/lääne jaotusega süsteemis võib tavaliselt olla eri arv päikesepaneele, mis on suunatud kummaski suunas. Seega, kui majapidamine kasutab pärastlõunal rohkem elektrit, võib paigaldada rohkem päikesepaneele lääne suunas.

Ida-läänesuunalisel paigaldusel on veel järgmisi eeliseid, need puudutavad peamiselt lamekatuseid:

-Katusepind kasutakse väga efektiivselt ära. Pole haruldased juhud, kus näiteks süsteemi koguvõimsus kasvab 30% või isegi kaks korda.

– Madal erikoormus (u 15 kg/m2) vs. 25…50kg/m2 lõunasuunalisel

– Madalam hind, sest kulub vähem paigaldusraame

-Väiksem aastane eritootlus, kuid ühtlasem võimsusväljastus päeva lõikes

Mida lamedam tootlusgraafik annab ja miks on see tähtis?

Kindlasti on viimastel nädalatel ja kuudel saanud rahvuslikuks spordiks elektribörsi tunnihindade uurimine. Tähelepanelik lugeja on seega märganud, hinnad kipuvad olema kõrgemad suurema tarbimise tundidel, hommikul ja õhtul.

Mõjutades oma päikesejaama tootlusgraafikut lamedamaks ja laiemaks suureneb tundide arv, millal päikesejaama tootmine langeb kokku nii suurema isikliku tarbimisega kui ka kõrgema börsihinnaga. Seega, ei ole suurt vahet, kas kasutate samal ajal omatoodetud elektrit ise või müüte selle võrku tagasi, rahaline kasu on suurem. Arvestades, et taastuvenergia toetust uued tootjad ei saa on esmatähtis mitte taga ajada suurimat aastatootlust, vaid omatarbe määra ning kõrgema hinnaga perioode. Eriti oluline on see kui päikeseenergia tootmiseks kasutatud pind on piiratud, ehk siis katustel. Maajaamadel kus omatarve puudub või on väike tasuks endiselt eelistada lõunasuunalist paigaldusviisi.

Näiteks Saksamaal, mis Eesti kliimast oluliselt ei erine, on ida-läänesuunaline paigaldus saanud valdavaks paigaldusviisiks.

Siinkohal julgustaksi eestlasi paigaldama päikesepaneele ida-lääne suunas. Alati ei ole lõunasuunaline paigaldamine võimalik ning samas võttes arvesse elektri börsihindu päeva tundide lõikes, siis võib ida-läänesuunaline paigaldus osutuda palju mõistlikumaks lahenduseks.

Päikesepaneelide paigaldus suunaga põhja

Päikesepaneelid tavalisel viilkatusel, mis on suunatud põhja poole – st päikesest eemale – toodavad umbes 30% vähem kui paneelid, mis on suunatud lõuna poole.

Allikas: solarreviews.com

Meie soovitame nõu pidada päikesepaneelide paigaldust puudutavates küsimustes Eesti PäikeseVägi kogenud müügiinseneridega, kes lisaks täpsetele katuse koormusarvutustele, leiavad kliendile ka parima lahenduse ning nagu ülalpool sai mainitud, siis ei pruugi esmapilgul ainuvõimalik lahendus olla parim.