Miks tasuks paigaldada päikesepaneelid akudega?

Allikas: pexels.com

Miks tasuks paigaldada päikesepaneelid akudega?

Viimasel ajal on meedias hulgaliselt ilmunud artikleid ja seisukohti väidetega päikeseenergeetika probleemidest seoses alanenud elektri börsihindadega. Paraku on vähesed sõnavõtjad viinud ennast teemaga kurssi ja esitanud enamasti vääraid või kallutatud väiteid.

Põlluarenduste omanikel on kindlasti ärevamad ajad, see aga mõjutab oluliselt vähem päikesejaamade omanikke, kellel on ka omatarve. Vaadates tulevikku, võib siiski ennustada, et hindade volatiilsus ajas kasvab ning garanteerimaks tulu ka tulevikus, on akude lisamine päikesepaneelidele hädavajalik. Just praegu on hea aeg lisada oma päikesepaneelide süsteemi lisaks akud. Millist kasu annavad päikesepaneelide akud?

Erakliendina lae akud odava elektriga ja kasuta salvestatud elektrit, kui hind kõrge

Eraklient saab oma päevasel ajal akusse salvestatud energia kasutada ära muul ajal, siis kui päike ei paista. Nii väheneb võrgust ostetavava elektri hulk ning aku õigel dimensioneerimisel ei ole vaja elektrit osta ööpäevaringselt kevadest sügiseni. Talvisel ajal on võimalik akud täis laadida odava elektri perioodidel ning samamoodi kasutada salvestatud energiat siis, kui hind on kõrgel. Pakume ka lahendust, kus automaatika laeb ja tühjendab akusid ööpäeva jooksul korduvalt, arvestades maksimaalset elektribörsilt saadavat kasumit. Nii toimides on võimalik akude tasuvusaeg tuua alla vaid mõne aastani. Boonusena kindlustate ennast ka elektrikatkestuste vastu.

Akudega päikesepargil on järgmised eeliseid:

  1. Vähenevad elektriarved, sest kohapeal toodetud elektrienergiat saab kasutada ilma võrgutasudeta.
  2. Stabiilne energiavarustus.
  3. Energiatootmine vastavalt vajadusele, sest salvestusega päikesepargid võimaldavad tootmist vastavalt vajadusele.
  4. Tormikindel lahendus, sest töökindlus ei sõltu ilmast.
  5. Keskkonnasäästlik lahendus, sest väheneb traditsiooniline energiaallikate kasutamine.
  6. Vähema ruumi vajadus, sest kogu süsteem on tihedalt integreeritud ja ei vaja suurt hulka päikesepaneele. See võib olla eriti kasulik piiratud alal, kus on piiratud ruum.

Ärikliendil on võimalus akudega osaleda paindlikkusturul

Pixii salvestusega akud

Ärikliendi kasud on üldjoontes samad, mis erakliendil. Kuid suurema mahtuvusega akudega pakume lisavõimalust osaleda paindlikkusturul. Osaledes Eesti elektrivõrgu stabiilsuse tagamisel laetakse ja tühjendatakse akusid automaatselt sõltuvalt kogu võrgu stabiilsuse vajadustest lähtuvalt. Kliendi kasu seisneb oluliselt paremates hinnastamise tingimustes, tasusid makstakse ka siis, kui elektribörsi hinnad ei muutu. Päikesepaneelid võivad aga ei pea olema, akud võib paigaldada ja turul osaleda ka ilma nendeta.

Pikemalt akulahendusest saab lugeda meie kodulehe alamlehel akulahendus.

Kokkuvõtteks soovitame maksimaalse kasumi ja parima lahenduse otsinguil pöörduda Eesti PäikeseVäe poole.