Millal on vaja päikesepargile ehitusprojekti, ehitus- ja kasutusluba?

Päikeseelektrijaama ehitusluba

Millal on vaja päikesepargile ehitusprojekti, ehitus- ja kasutusluba?

Tihti aetakse kliendi poolt segamini omavahel hoone ja päikeseelektrijaama kasutusluba. Arvatakse, et kui hoonel ei ole kasutusluba, siis ei ole võimalik ka päikesepaneele paigaldada. Teeme alljärgnevalt kõik puust ja punaseks, mis etapis ja mida vaja on päikesepaneelide paigaldamisel.

Millal on vaja kasutusluba?

suur-sepa 8b parnuKui hoonel puudub kasutusluba, siis õiguslikus mõttes on tegemist pooleli oleva ehitisega. Hoonele võib päikesepaneele paigaldada ilma hoone kasutusloata, kui hoone projekti seletuskirjas on lause, et katusele kavandatakse paigaldada päikesepaneelid ja seda lahendatakse eraldi projektiga. Sellisel juhul ei ole vaja ka eraldi kooskõlastust kohaliku omavalitsusega. Päikeseelektrijaama projekt, mille alusel ehitati, ja teostusjoonised edastatakse tellijale, kes tegeleb kasutusloa hankimisega tervele hoonele, sh päikeseelektrijaamale.

Millal on vaja ehitusteatist või ehitusluba?

Kui aga hoone on juba ehitatud ja toimub rekonstrueerimine või on tegemist uue hoonega, kus ehitusprojektis ei ole päikesepaneelide paigaldust mainitud, siis tuleb eraldi ehitusteatis/ -luba taotleda. Sellisel juhul kasutusluba päikeseelektrijaama ehituseks tuleb taotleda ainult siis, kui hoonele on see juba kätte saadud.

Küll on sellisel juhul vaja teha kasutusloata ehitisele enne päikesepaneelide paigaldamist kogu elektrisüsteemi audit, mille kohustus lasub ehitise omanikul ning koostada päikeseelektrijaamale ehitusprojekt, millega aitab päikesepaneelide paigalduse firma.

Kui suured on kasutusloa ja ehitusloa riigilõivud?

Üldiselt aitab sellega päikesepaneelide paigaldamise ettevõtte, sest sellega tegeleb projekteerija. Kui tegemist on mitteelamuga, siis tuleb taotleda ehitusluba.
Hoonele tuleb ehitusprojekt teha päikesepaneelide paigaldamiseks. Ehitusloa või ehitisteatise taotlus tuleb esitada ehitisregistris. Selle korraldab tavaliselt samuti ära päikesepaneelide paigalduse firma.

Ehitusloa ja kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb  tasuda riigilõivu, mille maksekorraldus lisatakse samuti ehitisregistrisse.

Eraldi ehitus- ja kasutusteatise läbivaatamise eest ei pea riigilõivu tasuma.

Laineplekk-katus

Riigilõivude suurused
-Ehitusteatis – tasuta (paigaldus elamu ja elamu abihoone katustele).
-Ehitusluba – 250 (paigaldus mitteeluhoone katusele) ja 30 (paigaldus maapinnale).
-Kasutusluba – 60 (paigaldus mitteeluhoone katusele) ja 30 (paigaldus maapinnale).

Samas infoks, et näiteks Rae vald väidab, et isegi elamu katusele paigaldatud paneelid on eraldiseisev rajatis ja ei saa olla hoone elektrisüsteemi ümberehitamine. Sellisel juhul tuleb samuti ehitusluba taotleda, mis maksab 30 €.

Mis on veel oluline teada, kui päikesepaneelid saavad paigaldatud?

Päikesepaneelide ühendamiseks elektrivõrku tuleb teha päikesesüsteemi elektriaudit ja kooskõlastada see kohaliku võrguvaldajaga. Pärast seda saad sõlmida enda valitud elektrimüüjaga lepingu, mille alusel hakatakse toodetud elektri eest tasu maksma.

Päikesepaneelide paigaldamine mõjub positiivselt ka hoone energitähisele ning annab aluse kõrgema energiatähise taotlemiseks. Kõrgem energiatähis kindlasti tõstab tulevikus hoone hinda, sest aasta lõikes elektrikulu väheneb hoonel. Hoonega samale kinnistule paigaldatavaid päikesepaneele saab õigusaktide kohaselt arvesse võtta hoone energiatähise arvutamisel.

Kuigi, päikesepaneelide ehitus -ja kasutusluba on võimalik ka ise taotleda, siis võib see aeganõudvaks ja kohati ka ehk keeruliseks muutuda. Seepärast soovitame antud dokumentatsiooni taotlemine võimalusel jätta oma ala spetsialistidele.

Eesti PäikeseVägi päikesepaneelide paigaldamise teenus sisaldab üldjuhul alati täisdokumentatsiooni, sh. vajamineva ehitusloa- ja kasutusloa taotlemist kliendile.