Kas päikesepaneele saab taaskasutada?

Roheline mõtlemine

Kas päikesepaneele saab taaskasutada?

Päikeseenergia on väga aktuaalseks teemaks saanud  viimase kümne aasta jooksul nii nagu ka teised taastuvenergia tootmise liigid. Seda on kindlasti tinginud kliima soojenemine kui ka päikesepaneelide efektiivsuse kasv ning üha taskukohasemaks muutumine. Viimase aasta kõrge elektri hind on samuti tekitanud suurt huvi päikeseparkide rajamise osas nii era- kui äriklientide seas. Kindlasti toetab päikesepaneelide paigaldamine rohelist mõtteviisi, sest toodetakse ju 100% puhast energiat ja on kokkuhoid elektrikuludelt.

green thinking
Allikas: pixabay.com

Päikesepaneelide paigaldamisega võib aga rohelise mõtteviisi toetajatel tekkida mitmeid küsimusi nagu näiteks, et mis saab tulevikus kasutuskõlbmatutest päikesepaneelidest edasi või kuidas neid utiliseerida ja kas neid on võimalik taaskasutada.

Kindlasti vajab päikesepaneelide utiliseerimine ja taaskasutus  järgnevatel aastakümnetel senisest veelgi suuremat tähelepanu, et tulevikus ei oleksid meie prügilad täis kasutuskõlbmatuid päikesepaneele.

Aga, kas päikesepaneele saab üldse taaskasutada? Lühike vastus on „jah“, kuid allpool räägime selle teema rohkem lahti.
Tänaste tehnoloogiate abil saab umbes 95% paneelist taaskasutada. Prognooside kohaselt on 2030. aastaks 60 miljonit uut paneeli toodetud taaskasutatud päikesepaneelidest.

Kui pikk on üldiselt päikesepaneelide eluiga?

Päikesepaneeli eluiga
Allikas: pixabay.com

Uuringute järgi on päikesepaneelide eluiga umbes 30 aastat. Fotogalvaaniliste paneelide eluea jooksul võib võimsus väheneda 20 protsenti. Esimese 10–12 aasta vahel on efektiivsuse maksimaalne langus 10 protsenti, 25 aastani jõudes 20 protsenti. Need arvud on garanteeritud enamiku tootjate poolt. Siiski näitab kogemus, et tegelikkuses langeb efektiivsus 25 aasta pärast vaid 6–8 protsenti. Päikesepaneelide eluiga võib seega olla ametlikult väidetust palju pikem. Kvaliteetsete PV-paneelide eluiga võib ulatuda isegi 30–40 aastani ja olla ka pärast seda töökorras, kuigi efektiivsus väheneb.

Kuidas päikesepaneele taaskasutatakse?

Päikesepaneele on kahte peamist tüüpi, mis nõuavad erinevat taaskasutust. Mõlemat tüüpi – ränipõhiseid ja õhukese kilepõhiseid – saab taaskasutusse võtta erinevate tööstuslike protsesside abil. Praegu on ränipõhised paneelid levinumad, kuigi see ei tähenda, et õhukese kilepõhiste elementide materjalidel ei oleks suurt väärtust.

Päikesepaneeli taaskasutus
Allikas: greenmatch.co.uk

Ränist päikesemoodulid koosnevad peamiselt klaasist, plastist ja alumiiniumist: kolmest materjalist, mida taaskasutatakse massiliselt. Tüüpiliselt eraldatakse materjalid teineteisest mehaaniliselt ja sorteeritakse. Alumiinium ja klaas on väga hästi taaskasutatavad materjalid. Ka plastikut on piiratud  mahus võimalik taaskasutada. Räni, mis on elektrit tootva elemendi põhimaterjal, taaskasutus on keerulisem. Põhimõtteliselt on selle puhastamine ja uue elemendi tootmine võimalik, kuid praktikas vähe kasutatud, eelkõige oma energiamahukuse ning transpordikulude tõttu. Hea on see, et räni on täiesti keskkonnaohutu ja isegi ladustuskohas ei kujuta endast keskkonnale ja loodusele mingitki ohtu.

Päikesepaneelide taaskasutuse protsess
Allikas: greenmatch.co.uk

Vaatamata päikesepaneelide taaskasutusele võib materjalide eraldamise protsess olla aeganõudev, kallis  ja nõuab vastavaid seadmeid.

Kuigi päikesepaneelid töötavad sageli kauem kui nende 25-aastane eluiga ja vähendavad jätkuvalt kasvuhoonegaaside heitkoguseid, siis sellegipoolest sõltub tööstuse pikaajaline edu päikesepaneelid edukas taaskasutamises.

Tänu päikeseenergia hinnalangusele otsustab üha rohkem eraisikuid ja ettevõtteid investeerida päikesepaneelide paigaldamisse. Selle tulemusena näeme tulevikus kindlasti päikesepaneelide taaskasutuses veelgi rohkem majanduslikke aspekte ja arenguvõimalusi.