Taastuvelekter kattis kolmandas kvartalis veerandi tarbimisest

Taastuvelekter kattis kolmandas kvartalis veerandi tarbimisest

Kolmandas kvartalis moodustas taastuvatest allikatest toodetud elekter veerandi Eesti elektritarbimisest. Ka aasta üheksa kuu kokkuvõttes on taastuvenergiaga kaetav osa tarbimisest 25 protsenti. Aastaks 2030 peab taastuvelekter Eesti seatud plaani järgi katma vähemalt 30 protsenti sisemaisest elektrienergia lõpptarbimisest.

Kolmandas kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvelektrit 481 gigavatt-tundi ehk 11 protsendi võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Üheksa kuu kokkuvõttes moodustab taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia 40 protsenti Eesti elektritoodangust.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv kasvab jätkuvalt, kuna eelmise aasta lõpus toetusskeemi kandideerinud päikeseelektrijaamad valmivad järgemööda. Selle aasta kolmandas kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus 131,4 gigavatt-tundi ning päikeseenergiast toodetud ja võrku antud elektri eest maksti toetust 6,8 miljonit eurot. Lisandunud päikesepaneelide ja väga päikeseliste suvekuude toel on see näitaja kasvanud aastases võrdluses kolmekordseks. Eelmise aasta kolmandas kvartalis toodeti päikesest elektrienergiat 50 gigavatt-tundi. Seega tänavu pärines päikesest juba üle veerandi Eesti kolmanda kvartali taastuvenergia toodangust.

Allikas: Elering