Päikesepaneelide hind

Päikesepaneeli hind

Päikesepaneelide hind

Päikesepaneelide paigaldus on viimastel aastatel läbi teinud märkimisväärse kasvu, kuna rohelise energia nõudlus on suurenenud, riiklikud toetused taastuvenergiale ning tehnoloogia on muutnud päikesepaneelide paigaldamise taskukohasemaks. Üks olulisi aspekte, mida kliendid kaaluvad päikesepaneelide paigaldamisel, on kindlasti nende hinnad. Tänasel päeval on päikesepaneelid 94% odavamad kui 1989. aastal (allikas: Rocket Solar). Millest sõltub päikesepaneelide hind?

Päikesepaneelide hind

Viimase kolmekümne aastaga on päikesepaneelide hinnad kõvasti langenud, muutes päikeseenergia ja päikesepaneelide paigaldamise üha kättesaadavamaks. Päikesepaneelide paigaldamise algusaastatel olid päikesepaneelid peamiselt pigem kallis investeering, mis toetas rohelist mõtlemist kui üks arvestatav elektri tootmisallikas. Tänu tehnoloogia arengule, tootmise efektiivsuse kasvule ning suurenenud nõudlusele on hakanud ka päikesepaneelide hinnad langema.

Selline päikesepaneelide hindade areng on kaasa toonud ka olukorra, kus üha rohkem on hakatud investeerima päikesepaneelidesse.

Päikesepaneelide hinda mõjutavad tegurid

 1. Tehnoloogia areng
  Päikesepaneelide tehnoloogia pidev areng on üks oluline tegur, mis mõjutab hindu. Efektiivsemad tootmismeetodid ja uued materjalid võimaldavad tootjatel toota taskukohasemaid ja tõhusamaid päikesepaneele.
 2. Tootmise mahud
  Suurenenud päikesepaneelide paigaldus on kaasa toonud tootmismahtude suurenemise. Suuremad tootmismahud võimaldavad tootjatel saavutada taseme, mis kokkuvõttes aitab vähendada ühikukulusid.
 3. Riigipoolsed toetused taastuvenergiale
  Paljudel riikidel on toetused taastuvenergiale, mis võivad olla maksusoodustused, toetused või garanteeritud elektrienergia hinnad, mis omakorda mõjutavad päikesepaneelide hinnataset.
 4. Tarneahela probleemid
  Kui päikesepaneelide tootmisahelaga tekivad probleemid, nagu näiteks materjalide puudus või transpordi häired, võivad hinnad ajutiselt tõusta. Nii juhtus näiteks COVID-19 pandeemia alguses või seoses Ukraina sõjaga.
 5. Konkurents turul
  Päikesepaneelide tootjate suurenenud konkurents sunnib neid hinnad madalamale viima, et meelitada rohkem kliente. See on tarbijatele kasulik, kuna see soodustab taskukohaste päikesepaneelide kättesaadavust.

Kokkuvõte

Päikesepaneelide hinnad on märkimisväärselt langenud tänu tehnoloogilisele arengule, suurenenud nõudlusele ja konkurentsile turul. Kuigi päikesepaneelide hinnad võivad ajas kõikuda, on üldine trend suunatud jätkuvale langusele, muutes päikeseenergia aina rohkem kättesaadavaks ja taskukohaseks taastuvenergia allikaks. Kindlasti on oluliseks päikesepaneelide tootjaks Hiina, mis tähendab, et Hiina majanduses toimuvad muutused on kindlasti olulise tähtsusega päikesepaneelide tootmisele ja selle läbi päikesepaneelide hinnale.

Kodumajapidamisel kulub esialgse investeeringu tagasi teenimiseks, kui on paigaldatud 12 kW päikeseelektrijaam, aasta keskmise börsi elektrihinna juures (14 senti/kWh koos km-ga + võrgutasu) umbes 4,4 aastaga.