Päikesepaneelid: kuhu suunas areneb päikesepaneelide tehnoloogia?

Respo Haagiste lamekatus Rae vallas

Päikesepaneelid: kuhu suunas areneb päikesepaneelide tehnoloogia?

Päikesepaneelide paigaldamine on viimastel aastatel Eestis väga aktuaalseks teemaks muutunud. Seda kinnitab ka Elektrilevi elektritootjate liitumistaotluse arvu oluline kasv. On ju päikeseenergia võrreldes näiteks mõne teise taastuvenergia liigiga nagu näiteks tuuleenergia kindlasti stabiilsem ja kättesaadavam. Samuti vajavad päikesepaneelid vähem ruumi ja hooldust kui tuulegeneraatorid. Hetkel on kasulikum toota energiat enda tarbeks, kuid iga päevaga muutuvad päikesepaneelid koos akulahendusega populaarsemaks ja ka kättesaadavamaks.

Päikesepaneelide hind

Päikesepaneeli hinna kiire langus on viimase kümne aasta jooksul olnud märkimisväärne ja nii on päikesepaneelide paigaldamine muutunud oluliselt taskukohasemaks. Tänasel päeval on päikesepaneelid 94% odavamad kui 1989. aastal (allikas: Rocket Solar).

Selline päikesepaneelide hindade areng on kaasa toonud ka olukorra, kus üha rohkem on hakatud investeerima päikesepaneelidesse.

Rocket Solar

Allikas: https://www.rocketsolar.com/

Päikesepaneelide paigaldus

 

Maailmas on pead tõstmas kaks uut lähenemist päikesepaneelide paigaldusele lisaks tavapaigaldustele.

  1. Agrivoltaicssee on lahendus, kus üritatakse kombineerida põllumajandust koos kahepoolsete ehk bifacial päikesepaneelidega. Päikesepaneelid paigaldatakse 90° nurga all ida-läänesuunaliselt ning päikesepaneelide vahele jäetakse piisavalt lai maa-ala põllumaa harimiseks.
  2. Floating ehk ujuvad päikesepaneelid– see on lahendus, kus päikesepaneelid kinnitatakse ujuvatele pantoonidele, hoides neid veekogu pinnal.

Kui agrivoltaics lahendust võib juba Eestis kohata, siis ujuvaid päikesepaneele veel mitte.

Eestis ja ka mujal Euroopas on aga kasvavaks trendiks ida-läänesuunaline päikesepaneelide paigaldamine. See on kindlasti tingitud ka elektri börsihinna suurtest kõikumistest.

Mis on ida-läänesuunalise paigalduse eelis?

Foto: Eesti PäikeseVägi I Päikesepaneelid ida-läänesuunaliselt 
Foto: Päikesepaneelid ida-läänesuunaliselt

Ida-läänesuunalise paigalduse eeliseks on asjaolu, et selline paigaldis toodab päeva jooksul ühtlasemat elektritoodangut, mis võib aidata suurendada omatarbimist. Mida madalam on

katuse kaldenurk, seda ühtlasem on süsteemi toodang. Nii on võimalik osaliselt katta elektri kulu kõrge elektri börsihinnaga aegadel oma toodetud elektriga. Sellise lahendusega on tootlus ehk veidi väiksem kui ehk lõunasuunalise paigaldisega, kuid rahaline võit on kindlasti suurem.

Päikesepaneelide akud

Pixii salvestusega akud

Allikas: Pixii

Päikesepaneelidest rääkides ei saa ümber ega üle päikesepaneelide akulahendusest.
Eesti liitumisel Euroopa sagedusalaga tekivad Eesti turul paindlikkusteenused. Paindlikkus võimaldab Eesti turul juhitava aku käitamise eest tulu teenida. Hetkel on see tulu Eestis marginaalne,

Küll aitavad akusalvestusega päikesepaneelid vähendada sõltuvust võrgust ja kasutada akusse salvestatud päikeseenergiat siis, kui päike ei paista. See omakorda kiirendab ka päikesepaneelide tasuvusaega.

Päikesepaneelide off-grid lahendus

Tihti aetakse off-grid lahendus segamini hübriidlahendusega. Mis on erinevus off-grid ehk võrguvabal lahendusel ja hübriidlahendusel või kas on?

Võrguvaba ehk off-grid lahendus on mõeldud eelkõige tagama elektrivarustust kohtades, kus võrku ei olegi ning hakkama peab saama päikesepaneelide ja generaatoriga.

Üldistatult võib öelda nii, et hübriidlahendus on ennekõike mõeldud aitama suuremast hädast välja lühiajaliste võrgukatkestuste ajaks ning suurendama omatarvet laadides akud täis oma päikeseenergiaga ja müües salvestatud energiat siis, kui päike ei paista. Kusjuures mõnede seadmetega võib juhtuda, et elektrikatkestusi see ei olegi mõeldud taluma.

Juba praegu aitavad akud ühtlustada energiavooge, tõsta omatarvet ning soovi korral ka müüa ülejäävat elektrit kalli börsihinnaga tundidel. Eesti liitumisega Euroopa sagedusalaga laienevad võimalused veelgi ja oma akuga saab hakata pakkuma paindlikkusteenuseid varustuskindluse tõstmiseks.

Päikesepaneelide akud on mõlema paigaldise tüübi juures üks olulisemaid komponente.

Kokkuvõtteks julgustame kõiki ettevõtteid kaaluma päikesepaneelide paigaldamist oma ettevõttele, kui te veel ei ole seda teinud. Päikesepaneelide paigaldamiseks on ettevõttetele abiks riiklikud toetused. Hetkel on  EASil avatud Ettevõtja varustuskindluse toetuse meede , mille kaudu on võimalik päikeseenergiasüsteemile taotleda kuni 50% toetust. Tasub märkimist, et tänu toetusele jääb suuremasse päikeseparki tehtud investeeringu tasuvusaeg alla nelja aasta isegi käesoleva aasta rekordsoodsate elektri börsihindade juures.