KredExi toetuse taotlemine: nõuanded ja näpunäited

KredExi toetuse taotlemine: nõuanded ja näpunäited

Käesoleva aasta aprilli lõpus avanes kauaoodatud KredExi toetusvoor väikeelamute renoveerimiseks. Toetus oli kauaoodatud ka nende poolt, kes soovivad oma majapidamisele paigaldada päikesepaneelid või päikesepaneelid koos akulahendusega.

Selline toetus on kindlasti ka oluline ja vajalik Eesti kliimaeesmärkide täitmisel, mille oluline osa on taastuvenergia kasutuselevõtt, sh päikeseenergia. 2022. aasta oktoobris jõustus Eestil uus eesmärk, mis näeb ette, et 2030. aastal toodetakse kogu Eestis tarbitav elekter taastuvatest energiaallikatest.

Toetuse avanemisel esitati KredExile mitmeid taotlusi, mis ei vastanud nõuetele, kas siis mahu või toetatavate tegevuste osas.

Millele tuleks tähelepanu pöörata KredExile toetuse taotlemisel?

1.Ainult akulahendus ei kvalifitseeru toetusekõlbulikuks.
2.
Olemasolevale päikesejaamale saab lisada akud KredExi toetusega, kui teostatakse täiendavaid töid hoone osas, näiteks soojustamine või katuse vahetus, mis tõstavad energiaklassi.
3.Toetuse taotlemisel peab olema esitada päikesejaama projekt, hoone energiamärgis (KEK*) ja võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine (nt Elektrilevi, Imatra)
4.Vajalik on volikiri, kui esindate kedagi.
5.Omafinantseeringu olemasolu.

*KEK märgise vormistamisel on vajalik hoone kasutusluba.

Mis on uut KredExi toetuse taotlemisel?

Hea uudis on see, et kui eelmise toetusvooru ajal nõuti vähemalt kolme konkureerivat pakkumist päikesepaneelide paigaldamiseks. Seekord KredExile ei ole pakkumist vaja esitada. Miks? Seekord makstakse toetust ühikuhinna alusel.
Ühikuhinna kogumaksumus päikesepaneelide ja inverteri soetamisel sisaldab ka asjakohase ehitusprojekti koostamist ja on 1140 eurot ühe kilovati kohta. Akupanga soetamisel on ühikuhinna kogumaksumus 642 eurot ühe kilovati kohta.

Toome näite, kuidas toetuse summat enda jaoks välja arvutada.

Näide 1
Päikesepaneelide paigaldamine kiviprofiilkatusele koguvõimsusega 12 kW

Sellise päikesejaama maksumus meie näites on 7 431 eurot ning arvestatud on 10 kW inverteriga. Kuna toetust makstakse inverteri võimsuse järgi, siis oleks saadav toetuse summa antud näite puhul järgmine:

10 kW inverter* (0,3*1140 eurot) = 3 420 eurot

Näide 2
Päikesepaneelide paigaldus akulahendusega kivikatusele. Koguvõimsusega 5,28 kW ja aku mahutavusega 10,22 kWh

Sellise päikesejaama maksumus meie näites on 9 879 eurot ning arvestatud on samuti 10 kW inverteriga.
Toetuse summa antud näite puhul kujuneks järgmiseks:

5*(0,3*1140) = 1 710€ (päikesepaneelide paigaldus)
10,22* (0,3*642) = 1 968€ (akud)

Toetuse summa antud näite puhul oleks 1710+1968= 3 678 eurot
Vaata  ka teisi KredExi näidispakkumisi ka meie kodulehelt.

Mida oleks veel hea teada KredExi toetusega päikesejaama paigaldamisel?

  • Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks.
  • Päikesejaama lahendust on aega paigaldada 12 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest.
  • Toetuse väljamakse toimub kuni 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase väljamaksetaotluse esitamisest. Ettevõttele, kes päikesejaama paigaldab, tuleb kliendil üldjuhul tasuda pärast üleandmisakti allkirjastamist.

KOKKUVÕTE

KredExi toetuse taotlemine võib esmapilgul tunduda keeruline ja aeganõudev, kuid tasub kindlasti vaeva. Näidisarvutuste põhjal võime öelda, et KredExi toetuse määr võib ulatuda isegi 51%-ni.
Eelnevalt tasub kindlasti veenduda, et kvalifitseerute toetuse saajaks. Enne taotluse esitamist veenduge, et vastate kõikidele tingimustele. KredExi esindaja on kinnitanud, et kõik nõuetekohased taotlused saavad toetust. KredExi toetuse eelarve on ligikaudu 28 miljonit eurot, millest praeguseks on nõuetekohaste taotluste maht ligikaudu 10-11 miljonit eurot.