Kas kulukas elektrivõrgu liitumistasu või salvestusega päikesepargi lahendus?

pixabay maajaam

Kas kulukas elektrivõrgu liitumistasu või salvestusega päikesepargi lahendus?

Taastuvenergia lahendused elektrienergia tootmiseks on muutunud viimaste aastate jooksul väga populaarseks, neid kasutatakse nii kodudes kui ka tööstuses. Olulise tõuke päikesepaneelide paigaldamiseks andis kindlasti eelmise aasta hüppeline elektrihinna tõus.

Päikeseenergia on keskkonnasõbralik ja odav, kuid aeg-ajalt ka väljakutseid pakkuv. Paljud päikesejaamad on ühendatud võrku, võimaldades üle jäävat energiat tagasi müüa. Kuid samas leidub Eestis piirkondi, kus tagasimüük ei ole kahjuks võimalik või majanduslikult otstarbekas.

Näiteks võib piirkondades, kus on vähe tarbijaid ja vähe elektritarbimist, võrguga ühendamine olla liiga kulukas.

Mida teha, kui elektrivõrguga liituda ei ole võimalik?

Eesti PäikeseVäe poole, kes on ehitanud nii hübriid- kui off-grid ehk võrguvabasid lahendusi, pöördub üha rohkem kliente, kes on saanud võrguettevõttelt päikesepargi liitumiseks eitava või ulmeliselt kõrge hinnaga pakkumise.

Kas sellisel juhul peab loobuma mõttest päikesepark rajada või leidub siiski lahendus?
Sellise olukorra lahenduseks on kas tagasimüügi piiranguga või salvestusega päikesepark, mida on võimalik kasutada nii energia võrku müümiseks kui ka ainult omatarbeks.

Antud artiklis keskendume pigem päikeseparkidele, kus ei saa elektrit tagasi müüa, kuid mille omatarve on kohapeal suur. Sellised päikesejaamad on tavaliselt varustatud on-grid ehk võrguühendusega inverteritega, mis võimaldavad kohapeal toodetud elektrit kasutada ning üle jääva energia müük võrku piiratakse dünaamiliselt 0 kW peale. See tähendab, et päikesejaama toodetud energia kasutatakse kõigepealt kohapeal ning siis, kui energiat on enam kui omatarbeks kulub, piirab automaatika inverteri võimsust.

Salvestusega päikesepargil on järgmised eeliseid:

  1. Vähenevad elektriarved, sest kohapeal toodetud elektrienergiat saab kasutada ilma võrgutasudeta.
  2. Stabiilne energiavarustus.
  3. Energiatootmine vastavalt vajadusele, sest salvestusega päikesepargid võimaldavad tootmist vastavalt vajadusele.
  4. Tormikindel lahendus, sest töökindlus ei sõltu ilmast.
  5. Keskkonnasäästlik lahendus, sest väheneb traditsiooniline energiaallikate kasutamine.
  6. Vähema ruumi vajadus, sest kogu süsteem on tihedalt integreeritud ja ei vaja suurt hulka päikesepaneele. See võib olla eriti kasulik piiratud alal, kus on piiratud ruum.

Mida silmas pidadasalvestusega päikesepargi projekteerimisel?

Salvestusega päikesejaama projekteerimisel tuleb arvestada mitut erinevat tegurit.

  1. Arvestama peab antud piirkonna päikesekiirguse tugevuse ja suuna muutusega, mis mõjutab otseselt elektrienergia tootmist.
  2. Silmas tuleb pidada kliendi elektrivajadust, et päikesejaama võimsus kataks ära kliendi elektritarbimise.
  3. Vajalik on kvaliteetne ja õigesti dimensioneeritud akusüsteem, mis suudab säilitada energiat päikesevalguse puudumisel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et akupankadega päikesepargid on tõhusad, kulutõhusamad ja keskkonnasõbralikud ning paljudel juhtudel lahenduseks, kui elektrivõrguga liituda ei ole võimalik.

Võrguühenduseta süsteemide paigaldamine eeldab siiski põhjalikke teadmisi. Seepärast soovitame sellise toote valikul konsulteerida eelnevalt kindlasti Eesti PäikeseVäe müügiinseneridega, kes just kliendi vajadustest lähtuvalt leiavad parima ning optimaalsema lahenduse.