Väiksemad elektriarved päikesepaneelidega, aga kuidas?

Eesti PäikeseVägi väiksemad elektriarved

Väiksemad elektriarved päikesepaneelidega, aga kuidas?

Viimastel aastatel on teadlikkus päikesepaneelidest ja nende kasutuselevõtust oluliselt kasvanud.  Elektrilevi võrgus on viimase kahe aastaga päikeseelektrijaamade väiketootjate tootmisvõimuste arv kasvanud enam  kui viis korda 41 MW-lt 213 MW-ni.

Päikesepaneele paigaldatakse nii soovist anda oma panus roheenergiasse, kuid samas elades energiatõhusas majas ja vähendades oma igapäevaseid elektrile tehtavaid kulutusi. Päikesepaneelide paigaldamine ei ole lihtsalt uus moetrend, vaid siiski pikaajaline investeering ning kindlasti tõstab see ka ehitise turuväärtust.

Aga, kui jätta kõrvale päikesepargi investeerimiskulud või laenumaksed, siis kas ikka igakuine elektriarve päikesepaneelidega tuleb väiksem tavapärasest?

Lühike vastus on, et jah muidugi on igakuine elektriarve väiksem. Päikesejaamaga tuleb kasu mitmest allikast.

  1. Kui te suudate samaaegselt elektri tootmisega, seda ka tarbida, siis jätate te selle võrra energiat võrgust ostmata. Teie kasu seisneb selles, et kuna elekter tuleb teilt endalt, siis on teie kulu vaid enda elektri omahind. Säästate ostmata jäänud elektri turuhinna koos kõikide lisatasude ja maksudega.
  2. Teiseks, kui oma elektrit jääb üle, siis ülejääk voolab automaatselt võrku tagasi ning elektrimüüja (kes on teie jaoks samas ka ülejäägi ostja) ostab selle teilt börsihinnaga, võttes sealt maha oma vahendusmarginaali. Kodukliendid tagasimüüdud elektri pealt võrgutasusid ja muid makse hetkeseisuga ei maksa. Aasta lõikes on nii tarbimine kui ka päikeseenergia tootmine sesoonses kõikumises. Kliendil on valik, kas suvel toodetu eest saadud raha võtta välja või jätta ettemaksuks katmaks arveid talvisel ajal. Sellisel viisil on sõltuvalt tarbimisest, elektri hinnast ja päikesejaama suurusest võimalik aasta lõikes rahaliselt jääda nulli või isegi lisatulu teenida.

Tänaste elektrihindade juures (14 senti/kWh + võrgutasu) tasub end  10 kW päikeseelektrijaam, millest ise tarbitakse ära 70%, umbes seitsme aastaga.