Päikesepaneelid: miks paigaldamisel on elektrikilbi ümberehitus vajalik

päikesepaneel ja kiiver

Päikesepaneelid: miks paigaldamisel on elektrikilbi ümberehitus vajalik

Elektrienergia hindade tõus on tarbijad pannud üha rohkem investeerima päikesepaneelide paigaldamisse ning üha rohkem paigaldatakse päikesepaneele koos akulahendusega. 2023. aastal lisandus Elektrilevi võrku rekordilised 5363 uut elektritootjat. Kokku on 2024. aasta jaanuari seisuga Elektrilevi võrgus 20 925 elektritootjat, kellest 11 822 on mikrotootjad (kuni 15 kW).

elektritööd

Päikesepaneelid koos akulahendusega on kindlasti mõistlik investeering, kui elate piirkonnas, kus elektrikatkestuse korral selle taastamine võib võtta tunde, kui mitte päevi ning teie jaoks eluliselt olulised tegevused on see läbi häiritud. Lisaks võimaldavad päikesepaneelide akud salvestada päikeseenergiat ja kasutada seda hiljem enda tarbeks või võrku tagasimüümiseks kui päikesevalgust ei ole või elektrivajadus suurem kui tootmine.

Akulahendus eeldab elektrikilbi ümberehitust

Kui soovite paigaldada päikesepaneelid koos akulahendusega, siis paljud kliendid ei tea, et selliseks paigalduseks on vajalikud eelnevad elektrikilbi tööd, sh ümberehitus ning suuremate elektritööde puhul mõjutab see oluliselt ka pakkumise hinda. Töötava hübriidlahenduse loomiseks on vajalik näiteks tarvitite elektriline toite pooleks jagamine või kaitseautomaatide ümbergrupeerimine. Kliendil on võimalik see töö eelnevalt ära teha või tellida teenus päikesepaneelide paigalduse ettevõttelt.

Mitu elektriarvestit ja mitu hoonet

Kui kliendil on rohkem kui üks elektriarvesti või näiteks kinnistu mitme hoonega, on elektrikilpide koondamine reservtoite jaoks oluliselt keerulisem töö ja sellest lähtuvalt ka tööhind kõrgem. Suurema töömahuga on ka need elektritööd, kus on vana, korrastamist vajav elektrikilp ja mitmed jaotuskilbid. Kui kliendil on aga uus peajaotuskilp tehnoruumis, kõik hoone tarbijad on sinna koondatud ja kilbis on piisavalt ruumi, siis on tegemist pigem väiksemamahulise elektritööga.

Akulahendus ise ei taga elektrit voolu katkemise korral

Elektrikilbi tööd

Kui klient on endale lasknud paigaldada päikesepaneelid koos akulahendusega, siis elektri kadumisel ei ole ka akulahenduse puhul elektrit. Elektri olemasolu voolu katkemisel eeldab, et välja on ehitatud reservtoide. Tuleb arvestada, et reservtoite väljaehitamiseks läheb elektrikul vähemalt üks tööpäev.

Kliendil on alati võimalik enne päikesepaneelide paigaldust enda hoone elektrikilbis tekitada valmisolek toimivaks hübriidlahenduseks ja reservtoiteks. Küll aga vajaks selline töö eelnevat kooskõlastust päikesepaneele paigaldava ettevõttega, kes annab täpsed suunised, millised tööd oleks vaja ära teha.

Kokkuvõte

Üldjuhul kaardistab päikesepaneele paigaldav ettevõtte enne pakkumise tegemist kliendi täpsed soovid. Küll võiks klient enda jaoks valmis mõelda pakkumist küsides, et kas ta soovib akulahendust pigem elektribörsihinnaga mängimiseks või on kindel soov end kindlustada elektriga ka voolu kadumisel.